SEO und KI aus Leidenschaft – SEO seit 2011 – KI seit 2022